Reviews/Quotes

STORMFÅGEL

Debut album, quotes in both English and Swedish. Below you’ll find the whole texts.
———————————————————————————————-
Alexander Agrell, SYDSVENSKA DAGBLADET and HELSINGBORGS DAGBLAD
English:
“…you’ll seldom hear such ambitious and well composed jazz, that at the same time has so much feeling of freedom in it.”
Swedish:
“…sällan hör man mer ambitiöst gjord och genomarbetad jazz, som samtidigt har så mycket frihetskänsla i sig.”
———————————————————————————————–
Lennart Götesson, DALADEMOKRATEN
English:
“The lyrics are in Swedish, poetic, or in English and also then full of meaning. Music and lyrics becomes a whole, a soundstage to absorb and contemplate.”
Swedish:
“Texterna är på svenska, poetiska, eller på engelska och även då mycket talande. Musik och text blir en helhet, en ljudbild att ta till sig och fundera på.”
————————————————————————————————
Leif Carlsson, LIRA
English:
“Harsh collective interplay with warmth and care in the bottom. A powerful debut.”
Swedish:
“Kärva samlade inspel med värme och omtanke i botten. Det är bra tryck i debuten.”
————————————————————————————————
Ida Karlsson, Orkesterjournalen
English:
“Brilliant musicians! Multifaceted beautiful compositions by Alfred Lorinius.”
Swedish:
“Briljanta musiker! Mångfacetterade vackra kompositioner av Alfred Lorinius.”
————————————————————————————————
Ola Elleström, HYMN
English:
“A real hit.”
Swedish:
“En riktig fullträff.”
————————————————————————————————
Tobias Magnusson, GÖTEBORGS FRIA
English:
“Brilliant clatter from the whole ensemble.”
Swedish:
“Lysande skrammel från hela ensemblen.”
————————————————————————————————
Alexander Agrell, SYDSVENSKA DAGBLADET and HELSINGBORGS DAGBLAD
http://www.sydsvenskan.se/2016-05-20/ambitiosa-stormfagel-flyger-over-vida-marker

Stormfågel rec dalademokraten

Lennart Götesson, DALADEMOKRATEN
Leif Carlsson, LIRA
http://www.lira.se/skivrecension/stormfagel/

Ida Karlsson, Orkesterjournalen
http://orkesterjournalen.com/wordpress/?p=10361

Ola Elleström, music magazine HYMN
http://hymn.se/2016/05/20/redaktionens-favoriter-v-20-2/

Tobias Magnusson, GÖTEBORGS FRIA
http://www.fria.nu/artikel/123112

Makoto Gotoh from Tokyo, Japan
http://rifftide.exblog.jp/22786810/