News

 • Rewievs on STORMFAGEL’s debut album

  STORMFÅGEL has got several fine reviews on the debut album. Here’s some quotes in both English and Swedish, below you’ll find the whole texts.
  ———————————————————————————————-
  Alexander Agrell, SYDSVENSKA DAGBLADET and HELSINGBORGS DAGBLAD
  English:
  “…you’ll seldom hear such ambitious and well composed jazz, that at the same time has so much feeling of freedom in it.”
  Swedish:
  “…sällan hör man mer ambitiöst gjord och genomarbetad jazz, som samtidigt har så mycket frihetskänsla i sig.”
  ———————————————————————————————–
  Lennart Götesson, DALADEMOKRATEN
  English:
  “The lyrics are in Swedish, poetic, or in English and also then full of meaning. Music and lyrics becomes a whole, a soundstage to absorb and contemplate.”
  Swedish:
  “Texterna är på svenska, poetiska, eller på engelska och även då mycket talande. Musik och text blir en helhet, en ljudbild att ta till sig och fundera på.”
  ————————————————————————————————
  Leif Carlsson, LIRA
  English:
  “Harsh collective interplay with warmth and care in the bottom. A powerful debut.”
  Swedish:
  “Kärva samlade inspel med värme och omtanke i botten. Det är bra tryck i debuten.”
  ————————————————————————————————
  Ida Karlsson, Orkesterjournalen
  English:
  “Brilliant musicians! Multifaceted beautiful compositions by Alfred Lorinius.”
  Swedish:
  “Briljanta musiker! Mångfacetterade vackra kompositioner av Alfred Lorinius.”
  ————————————————————————————————
  Ola Elleström, HYMN
  English:
  “A real hit.”
  Swedish:
  “En riktig fullträff.”
  ————————————————————————————————
  Tobias Magnusson, GÖTEBORGS FRIA
  English:
  “Brilliant clatter from the whole ensemble.”
  Swedish:
  “Lysande skrammel från hela ensemblen.”
  ————————————————————————————————
  Alexander Agrell, SYDSVENSKA DAGBLADET and HELSINGBORGS DAGBLAD
  http://www.sydsvenskan.se/2016-05-20/ambitiosa-stormfagel-flyger-over-vida-marker

  Lennart Götesson, DALADEMOKRATENStormfågel rec dalademokraten
  Leif Carlsson, LIRA
  http://www.lira.se/skivrecension/stormfagel/

  Ida Karlsson, Orkesterjournalen
  http://orkesterjournalen.com/wordpress/?p=10361

  Ola Elleström, music magazine HYMN
  http://hymn.se/2016/05/20/redaktionens-favoriter-v-20-2/

  Tobias Magnusson, GÖTEBORGS FRIA
  http://www.fria.nu/artikel/123112

  Makoto Gotoh from Tokyo, Japan
  http://rifftide.exblog.jp/22786810/